Sitrussivut

Citrus Pages

   
JaaSitruskasvien suomenkieliset nimet


Kasvien nimeämisperiaatteita
Tieteelliset nimet
Suomenkieliset nimet
Lajikenimet
Ryhmänimet
Rakenne ja lyhenteet
 Lukuohje
Jo vakiintuneet nimet
Nimistön kieliasu

Sitruskasvien suomenkieliset nimet
Sisällysluettelo

Lähdeluettelo
KirjallisuusNäillä Sitrussivuilla ja niiden englanninkielisessä versiossa Citrus Pages on esitelty yhteensä yli 450 erilaista sitruslajiketta. Näistä vain parilla kymmenellä on esim. Viljelykasvien nimistössä suomenkieliset nimet. Suomeen tuodaan jatkuvasti uusia syötäviä sitrushedelmiä, joilla ei ole ollut vakiintunutta suomenkielistä nimeä. Valmismatkojen laajennuttua kaikkiin maanosiin suomalaiset turistit kohtaavat outoja sitrushedelmiä paitsi Välimeren alueen toreilla myös Bangkokin kelluvilla markkinoilla ja Goan basaareissa. Australian ja Uuden-Guinean kotoperäiset sitrushedelmät ovat käyneet tutuiksi suomalaisille matkailijoille. Kiinan ja Japanin matkojen lisäännyttyä suomalaiset ovat tutustuneet papedoihin ja muihin kansallisissa ruoissa käytettäviin happamiin sitruksiin. Aikakaus- ja ruoka-alan lehtien artikkeleissa kirjoitetaan eksoottisista sitrushedelmistä, joiden nimet yleensä ovat niiden englanninkielisissä asuissa tai käännetään suoraan englannista suomeksi.

Sivulla Sitruskasvien luokitus on tarkemmin käsitelty sitruskasvien tieteellisiä nimiä ja niiden kasvitieteellistä luokitusta, sen historiaa ja nykypäivää. Johtuen sitruskasvien kehityksen historiasta ja monimutkaisesta risteytymisestä keskenään on kasvien oikean tunnistamisen ja niiden kansainvälisen vertailun mahdollistamiseksi välttämätöntä käyttää myös kasvien tieteellisiä nimiä (ns. "latinalaisia nimiä").


Kasvien nimeämisperiaatteita

Kasvien nimeäminen on kansainvälisesti säädeltyä. Kasvien tieteellisten nimien antamista säätelee The International Code of Botanical Nomenclature josta päättää noin joka viides vuosi pidettävä Kansainvälinen kasvitieteellinen kongressi. Nykyisin on voimassa Wienin koodi, joka säädettiin vuonna 2005.
Tämä nimistö pohjautuu D.J. Mabberleyn tekemiin Syötävien sitruskasvien luokitukseen vuodelta 1997,
Australian kotoperäisten sitrusten luokitukseen vuodelta 1998 ja Kaakkois-Aasian luontaisten sitruskasvien luokitukseen CITRUS Linnaeus, Sp. Pl. 2:782. 1753 vuodelta 2008.

Tieteelliset nimet

Tokion koodista 1994 alkaen on vanhin laillinen nimi oikea. Myöhemmät luokitukset voidaan antaa ainoastaan synonyymeinä tai vertailtaessa kasvien nimiä. 
Kasvin täydelliseen tieteelliseen nimeen kuluu auktori, henkilö, joka on kuvannut ja nimennyt kasvin. Nimi on mainittu laji- tai alalajinimen jälkeen. Viljelylajikkeilla ei ole auktorinimeä. Joihinkin nimiin kuuluu kaksi auktoria. Silloin vanhin on ensin suluissa ja toinen, joka on myöhemmin täsmentänyt määritelmää, on suluissa olevan nimen perässä.  Auktorin nimi esitetään usein lyhennettynä. Vain Carl von Linnéstä (1707-1778) käytetään pelkkää alkukirjainta (L.). Tieteellisten nimien etusijaperiaatteesta, laillisuudesta ja auktorinimien käytöstä kerrotaan enemmän Sitruskasvien luokitus sivulla.

Kasvien nimissä on käytetty seuraavia lyhenteitä:         
sp. (species) =  laji
ssp. (subspecies) =  alalaji
var. (varietas) =  muunnos
cv. (cultivated variety) = viljelylajike, puutarhalajike (cv. merkintää ei enää tule käyttää. Viljelylajikkeet merkitään tieteellisen nimen jälkeen yksinkertaisten lainausmerkkien sisään isoilla alkukirjaimilla: 'Avana', 'Doble Fina' tai 'Sanguinello Moscato'
× = risteymä eli hybridi. (Merkki on kertomerkki, ei  kirjain äks (x). Sen voi kirjoittaa yhdistelmällä: paina Alt-näppäin alas, kirjoita 0215 numeronäppäimillä Num Lock päällä, päästä Alt-näppäin ylös.)

Esimerkki 1: Citrus salicifolia Raf. 'Avana', välimerenmandariinin lajike Avana, jossa Citrus on kasvin suvun nimi, joka kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja salicifolia lajin nimi, joka alkaa pienellä alkukirjaimella. Molemmat kirjoitetaan kursiivilla. Raf. on Constantine Samuel Rafinesque (1783-1840), joka kuvasi kasvin ja antoi sille nimen. 'Avana' on viljelylajikkeen nimi.

Esimerkki 2:  
Citrus medica L. var. sarcodactylis (Hoola van Nooten) Swingle 'Variegata', kirjolehtisormisukaattisitruuna,
jossa Citrus medica on Carl von Linnén (L.) sukaattisitruunalle antama tieteellinen nimi ja sarcodactylis on Berthe Hoola van Nootenin (1817-1892) sukaattisitruunan muunnokselle nimeltään sormisukaattisitruuna antama nimi. Myös alalajien ja muunnosten tieteelliset nimet kirjoitetaan kursiivilla. Muita nimen osia, kuten hybridimerkkiä, muunnos-, alalaji- ja auktorilyhenteitä tai lajikenimiä ei kursivoida. Koska kyseisiä muunnoksia havaittiin myöhemmin olevan useita lähekkäisiä muotoja, täsmensi Walter Tennyson Swingle (1871 1952) määrityksen koskemaan yhtä muunnosta. 'Variegata' on sormisukaattisitruunan viljelylajike, jonka lehdet ovat kaksi- tai kolmivärisiä.

Aiheesta enemmän:
Jukka Korpela: Biologian taksonomian perusteita: Eliöiden ja eliöryhmien tieteelliset nimet
Wikipedia: Tieteellinen luokittelu
Metsäntutkimuslaitos: Puulajien nimistöPuuvartisten kasvien nimiluettelo


Suomenkieliset nimet

Kotimaisten kasvien nimistö on vanhaa ja vakiintunutta. Uusia nimiehdotuksia tekevät kasviyhdistykset ja -seurat,  joissa on usein toimikuntia nimistöä pohtimassa. Alan perusteos on Viljelykasvien nimistö, josta ilmestyy uusia laitoksia aika ajoin. Uusien nimien muodostamisessa on periaatteita, joista esimerkkeinä mainittakoon muutamia. 

Nimen tulee olla lyhyt ja kasvia kuvaava: litteämandariini.
Nimen tulee sopia suomenkielen äänneasuun: "Chinotto" → kinotto, "Tangor" → tangori.
Nimet kirjoitetaan määriteosineen yhteen pienellä alkukirjaimella: mustaoksalimetti, tummaveriappelsiini.
Määriteosan sijamuoto on genetiivi (omanto), jos se on
henkilön nimi: kleopatranmandariini, volkamerinsitruuna (kasvitieteilijä Johann Volkamer 1644 - 1720), tai
paikannimi: himalajansitruuna, välimerenlimetti, australianpomeranssi, valencianappelsiini, sevillanpomeranssi.
Nimi kirjoitetaan yhteen ilman välimerkkejä myös jos paikannimi on moniosainen, uudenguineanlimetti
Muutoin määriteosan sijamuoto on nominatiivi (nimentö), karheakuorisitruuna, isolehtikinotto, ryppylimetti, paksukaulapomeranssi, punasormilimetti.

Aiheesta enemmän:
Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Lajien suomenkieliset nimet.


Lajikenimet

Viljelykasvien nimien antamista säätelee Kansainvälinen viljelykasvien nimien säännöstö, jonka kahdeksas laitos on vuodelta 2009.
Aiemmin lajikenimiksi annettiin "latinalaistettuja" muotoja kuten 'Variegata'.  Uusimpien säännösten mukaan kaikkien vuoden 1958 jälkeen annettujen lajikenimien on oltava jotain elävää eli nykyisin puhuttavaa kieltä. Osa lajikkeen nimeä koskevista kansainvälisistä säännöistä on kirjattu meilläkin lakiin (Laki kasvinjalostajan oikeudesta 1992). Sen mukaan lajike tulee voida erottaa muista nimen perusteella eikä lajikenimi saa muodostua pelkästään numeroista, ei johtaa yleisöä harhaan, ei olla lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen, ei olla sekoitettavissa saman tai lähisukuisen kasvilajin lajikkeen nimeen eikä tavaramerkkiin, nimeen, toiminimeen tai muuhun tunnusmerkkiin. Kansainväliset ohjeet sallivat nimessä olevan korkeintaan 30 kirjainta tai 10 tavua. Nimi ei saa muodostua pelkistä adjektiiveistä eivätkä adjektiivit saa liioitella kasvin ominaisuuksia. Kasvien nimet eivät kelpaa lajikenimiksi. Lajikenimiä ei saa kääntää toiselle kielelle vaan ne on pidettävä alkuperäisessä muodossaan:

Esimerkki: Greippilajike 'New Zealand Grapefruit' ei voi olla "uudenseelanningreippi", koska se olisi kasvilajin nimi eikä sitä saa kääntää suomenkieliseen muotoon "Uuden-Seelannin Greippi".

Kuitenkin seuraavana mainittavat ryhmien nimet saavat olla omalle kielelle käännettyjä:
"Oval Kumquat Group" → Soikeakumkvatti-ryhmä, "Sour Orange Group" → Pomeranssi-ryhmä

Aiheesta enemmän: Anu Väinölä, Kasvibiologian laitos,
Koristekasvien lajikenimet ja niiden rekisteröinti.


Ryhmänimet

Sitruskasveissa on paljon niin monimutkaisia risteymiä että on usein vaikeaa ellei mahdotonta sanoa mihin lajiin kasvi kuuluu. Silloin on sovittu että samoin kuin monimutkaisissa ruusuristeymissä voidaan nimi ilmoittaa vain lajikenimenä: Rosa  'Augusta Luise', voidaan sitrushybridin nimi antaa muodossa: Citrus 'Clemenvilla'. Mandariinin näköistä 'Clemenvillaa' myydään Euroopassa klementiininä, mutta muualla tangelona 'Nova'. Kyseessä on risteymä jossa toinen vanhemmista on 'Fina' klementiini ja toinen on 'Orlando' tangelo. Tangelot ovat tangeriinin ja greipin risteymiä. 'Orlandon' vanhemmat ovat 'Dancy' tangeriini ja 'Duncan' greippi. 'Fina' klementiinin vanhemmat ovat  'Comuna' appelsiini ja välimerenmandariini.  

Vanhemmat ovat siis appelsiini ja välimerenmandariini, greippi ja tangeriini. Mutta koska greipissä on puolet appelsiinia ja puolet pomeloa ja appelsiinissa taasen on puolet pomeloa ja puolet mandariinia on 'Clemenvillassa' loppujen lopuksi 68,75 % mandariinia Citrus reticulata Blanco ja 31,25% pomeloa Citrus maxima (Burm.) Merr. joten se on hybridin hybridien hybridi. Tällaisissa tapauksissa päädytään joko yllä mainittuun ratkaisuun Citrus 'Clemenvilla' tai  useimmiten ratkaisuun, jossa 'Clemenvilla' sijoitetaan muiden samantyyppisten risteymien kanssa Tangelo-ryhmään.

Nyt tulee jippo klassiseen mandariinijaotteluun tottuneille. Käytännössä lajikkeita ei koskaan pureta mainitsemallani tavalla kolmeen alkuperäiseen sitruskasviin, mandariiniin Citrus reticulata, pomeloon Citrus maxima  ja sukaattisitruunaan Citrus medica. Silloin tangeloissa (mandariini × greippi) ja tangoreissa (mandariini × appelsiini) on laskennallisesti eniten appelsiinin geenejä ja nämä mandariinin näköiset moninkertaiset risteymät luetaan vuodesta 1997 alkaen risteymäluokkaan Citrus × aurantium (pomelo × mandariini), joka koostuu pomeransseista ja appelsiineista sekä niiden ja mandariinin keskinäisistä risteymistä ja takaisinristeymistä. Katso Johdanto Citrus-suvun uusin luokitus.

Silloin luokitus on Citrus × aurantium L. Tangelo-ryhmä 'Nova'. Lajikenimistä 'Nova' on etusijalla niin sanotun vanhemmuusperiaatteen nojalla. Se oli tämän risteymän ensimmäinen lajikenimi kun se rekisteröitiin Floridassa vuonna 1964. Lajike tuli Euroopan markkinoille vuonna 1971, jolloin siitä ryhdyttiin Espanjassa käyttämään nimeä 'Clemenvilla'.

Mutta ei hätää. Mandariinit ovat vielä olemassa. Kaikki varsinaiset mandariinit luokitellaan nykyisin luokkaan Citrus reticulata,
ja sen lajikeryhmiin, joita ovat:
Mandariini-ryhmä, johon kuuluvat tavalliset mandariinit ja kaikki sellaiset uudet mandariinihybridit, jotka eivät kuulu muihin luokkiin, sekä kaikki mandariinin pienihedelmäiset lähisukulaiset, jotka aiemmin luettiin omiksi lajeikseen (ks. alempana).
Klementiini-ryhmä (aiemmin Citrus clementina Tanaka) mm. 'Clemenules', 'Marisol' ja 'Oroval'
Satsuma-ryhmä (aiemmin Citrus unshiu Marcow.) mm. 'Okitsu' ja 'Owari'  sekä
Välimerenmandariini-ryhmä (aiemmin Citrus deliciosa Tenore) Tätä paljon siemeniä sisältävää aromaattista mandariinilajiketta ei tuoda tällä hetkellä Suomeen. Sen viljelypinta-ala on vähentynyt ja siemenettömät mandariinilajikkeet ovat sen korvanneet. Toivomme kuitenkin että välimerenmandariini palaa takaisin sitrushedelmien tarjontaan sen muista mandariineista poikkeavan aromin ja kuoriöljyn ainutlaatuisen aromaattisuuden takia.Esityksen rakenne ja lyhenteet

Olen vertailun helpottamiseksi jäljitellyt Viljelykasvien nimistössä käytettyä rakennetta ja sen sivulla 14. esiteltyjä käyttölyhenteitä sekä lisännyt merkinnän Lv vain luonnonvaraisina tavattuihin lajeihin, jotka kuitenkin saattavat olla ravintokasveja Ra tai esim. kansanperinteessä käytettyjä lääkekasveja . Olen lisännyt merkinnän Pu kasveihin, joita lauhkeamman ilmaston alueilla käytetään koristepuina, mutta jotka eivät talvehdi Suomessa. Merkintä Pr  tarkoittaa puita, joita käytetään jalostustyössä paremman talvehtimiskyvyn aikaansaamiseksi ja puutarhalajikkeiden perusrunkoina niiden paremman taudinkestävyyden vuoksi. Tunnistamisen ja vertailun helpottamiseksi olen liittänyt mukaan yleisimmin käytössä olleen aiemman luokituksen suluissa.

Lyhenteet:

Hu   huonekasvi
Ko   hedelmäöljy-, tuoksu- tai kosmetiikan raaka-aine.
Lv    luonnonvarainen puu
Lä    lääkekasvi
Ma   maustekasvi
Pr     viljelylajikkeiden perusrunko
Pu    lämpimän ilmaston koristepuu, ei talvehdi Suomessa.
Ra    ravintokasvi

Kaarisulkumerkkejä
( ) on käytetty seuraavasti:
-   Tieteellisen nimen kohdalla osoittamaan yleisimmin käytettyä myöhempää luokitusta, jota etusijaperiaatteen mukaan ei tule enää käyttää koska vuodesta 1994 lähtien vanhin laillinen luokitus on oikea (Fortunella hindsii).
-   Ryhmänimen kohdalla osoittamaan ryhmän englanninkielistä nimeä (Kumquat Hybrid Group)
-   Suomenkielisen nimen kohdalla osoittamaan toisintonimeä (kalamondiini). Suomenkielisen nimen jälkeen suluissa oleva nimi on lajikkeesta yleisimmin käytetty englanninkielinen nimi (Calamondin).
-   "Kaksinkertaisten lainausmerkkien" sisällä suluissa on aiempi nimi, jota ei sekaannusten välttämiseksi tule enää käyttää ("kääpiösitrus") tai joka on kyseisen lajikkeen kohdalla virheellinen ("kumkvatti")
-   'Yksinkertaisissa lainausmerkeissä' on aina lajikenimi joka kirjoitetaan kursivoimatta isoin alkukirjaimin 'Doble Fina'.

Hakasulkumerkkejä [ ] käytetään ryhmänimissä osoittamaan risteymän luonne, esim. Tangori-ryhmä [appelsiini × mandariini] ja lajikenimissä osoittamaan tunnetun risteymän vanhemmat, esim. hapankvatti [Citrus japonica 'Nagami' × Citrus sunki]. Hakasulkumerkkejä on käytetty myös normaaliin tapaan osoittamaan toisia sulkumerkkejä kaarisulkeiden sisällä
(Fortunella hindsii [Champ. ex Benth.] Swingle)


Esimerkki ja lukuohje

I. 4. Citrus japonica Thunb. (Fortunella Swingle)  Rutaceae

/ kumkvatti / Ra, Hu /

-   Pyöreäkumkvatti-ryhmä (Round Kumquat Group)

-   ’Hongkong’ (Fortunella hindsii [Champ. ex Benth.] Swingle)
/ pikkukumkvatti ("pikkufortunella") / Pu /  (Hong Kong Kumquat)

-   Kumkvattiristeymä-ryhmä (Kumquat Hybrid Group)

-   'Calamondin' Citrus × microcarpa Bunge (×Citrofortunella microcarpa [Bunge] Wijnands), 
[soikeakumkvatti Citrus japonica 'Nagami' ×  hapanmandariini Citrus sunki
/ hapankvatti (kalamondiini), (”kääpiösitrus”, ”kumkvatti”) / Ra, Pr / (Calamondin)

 ‘Tiger’, ‘Shikinari’ / Ra /
 ’Peters’, ’Variegata’ / kirjolehtihapankvatti / Pu /


Pääluvun I (syötävät sitrushedelmät) neljäs ryhmä, Thunbergin nimeämä Citrus japonica, jonka Swingle myöhemmin luokitteli sukuun Fortunella, kuuluu ruutakasvien Rutaceae heimoon. Lajin nimi on kumkvatti, joka on sekä ravinto- että huonekasvi. Lajin viljelylajikkeet kuuluvat useaan ryhmään. Pyöreäkumkvatti-ryhmän (englanninkieliseltä nimeltään Round Kumquat Group) yksi lajike on 'Hongkong'. John Championin aiemmin tekemän työn pohjalta George Bentham nimesi lajikkeen omana lajinaan hindsii ensin toiseen sukuun (Sclerostylis), mutta Walter Tennyson liitti myöhemmin hindsii lajin luomaansa uuteen sukuun Fortunella, jota ei tule enää käyttää. 'Hongkong' lajikkeen suomenkielinen nimi on pikkukumkvatti jonka aiempi nimi oli pikkufortunella, jota ei tule enää käyttää. Kasvi on lämpimän ilmaston koristepuu, joka ei talvehdi Suomessa. Sen yleisin englanninkielinen nimi on Hong Kong Kumquat.

Kumkvattiristeymä-ryhmän (jonka englanninkielinen nimi on Kumquat Hybrid Group) lajike 'Calamondin' on tieteelliseltä nimeltään Citrus × microcarpa Bunge, jolle Wijnands myöhemmin antoi uuden luokituksen  ×Citrofortunella microcarpa, jota ei tule enää käyttää. Lajike on soikeakumkvatin Citrus japonica 'Nagami' ja hapanmandariinin Citrus sunki risteymä. Sen suomenkielinen nimi on hapankvatti, toiselta nimeltään kalamondiini. Sen aiemmin käytetyistä nimistä kääpiösitrus on harhaanjohtava ja kumkvatti väärän lajin nimi. Kumpaakaan ei tule enää käyttää. Hapankvatti on ravintokasvi, jota myös käytetään kasvinjalostustyössä muiden lajikkeiden perusrunkona. Hapankvatin englanninkielinen nimi on Calamondin. Hapankvatin viljelylajikkeista 'Tiger' ja 'Shikinari' ovat ravintokasveja. 'Peters' ja 'Variegata' ovat koristepuina käytettyjä viljelylajikkeita, joiden lehdet ovat monivärisiä nimeltään kirjolehtihapankvatti.

(Enemmän tietoa kumkvattien (Citrus japonica Thunb.) muuttuneesta luokituksesta sekä uusista tieteellisistä ja lajikenimistä on sivulla Sitruskasvien luokitus.)

Jo vakiintuneet nimet

Tässä esityksessä ei jo vakiintuneita nimiä kuten limetti Citrus aurantiifolia tai sukaattisitruuna Citrus medica ole lähdetty muuttamaan, vaikka toisenlaisia nimiäkin voitaisiin ajatella. Esim. persianlimetti eli tahitinlimetti Citrus latifolia ei kasva sen enempää Persiassa kuin Tahitillakaan, mutta nimet ovat kansainvälisiä ja vakiintuneita, joten niihin ei ole syytä koskea. Tässä nimistössä on 142 sitruskasvin nimeä, joista 127 on uusia nimiä. Näiden kasvien tärkeimpiä viljelylajikkeita on mainittu noin 350.


Nimistön kieliasu

Tämä sitruskasvien nimistö on tehty yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kielitoimiston sanakirjan toimittaja Liisa Nuutisen kanssa. Hänen erikoisaloihinsa kuuluvat mm. sanakirjan luontoaiheiset artikkelit. Liisa Nuutisen asiaan paneutuminen ja luonnontieteellisten nimien tuntemus ovat merkittävästi edistäneet tämän nimistön syntymistä, josta tässä esitän hänelle kiitokseni.

Kompetenssini ei valitettavasti riitä kasvien ruotsinkielisiin nimiin.Sitruskasvien suomenkieliset nimet


 
Sitruskasvien suomenkielinen nimistö on ladattavissa sekä Word että PDF tiedostoina:
  Sitruskasvien suomenkieliset nimet (207 KB)  Sitruskasvien suomenkieliset nimet (280 KB)   Sitruskasvien luokitus sivulla kerrotaan seikkaperäisemmin sitruksien tieteellisestä jaottelusta eri ryhmiin.
Pääsääntönä on että syötävät sitrushedelmät kuuluvat lajikenimellä johonkin kolmesta
alkuperäisestä sitrushedelmästä sukaattisitruuna, pomelo ja mandariini.

Sitrushedelmien luonnonlajit on alempana jaoteltu yhtenäisiin ryhmiin joko
kasviopillisen sukulaisuussuhteen tai maantieteellisen jaottelun mukaan.

Pääluku I kuuluu viljelykasvien luokkaan, luvut II ja III sisältävät myös luonnonvaraisia puita.


SISÄLLYSLUETTELO


1.    Citrus medica, sukaattisitruuna.
1.1. Citrus × limon, sitruuna ja muut [sukaattisitruuna × pomeranssi] risteymät.
1.2. Citrus × jambhiri, karheakuorisitruuna ja muut [sukaattisitruuna × mandariini] risteymät.
1.3. Citrus × aurantiifolia, limetti ja persianlimetti [sukaattisitruuna × sitruuna × Citrus micrantha]

2.     Citrus maxima, pomelo
2.1.  Citrus × aurantium, Pomeranssi-ryhmä [pomelo × mandariini] (Sour Orange Group)
        Citrus × aurantium, Pomeranssiristeymä-ryhmä
2.2.  Citrus × sinensis, Appelsiini-ryhmä [pomelo × mandariini] (Sweet Orange Group)
2.3.  Citrus × paradisi, Greippi-ryhmä  [pomelo × appelsiini] (Grapefruit Group)
2.4.  Citrus × nobilis, Tangori-ryhmä [appelsiini × mandariini] (Tangor Group)
2.5.  Citrus × tangelo, Tangelo-ryhmä [greippi × mandariini] (Tangelo Group)

3.     Citrus reticulata, mandariini
3.1.  Citrus reticulata, Mandariini-ryhmä (Mandarin Group)
3.2.  Citrus × clementina, Klementiini-ryhmä (Clementine Group)
3.3.  Citrus × unshiu, Satsuma-ryhmä (Satsuma Group)
3.4.  Citrus × deliciosa, Välimerenmandariini-ryhmä (Willowleaf Group)

4.     Citrus japonica, kumkvatti
4.1.  Pyöreäkumkvatti-ryhmä (Round Kumquat Group)
4.2.  Soikeakumkvatti-ryhmä (Oval Kumquat Group)
4.3.  Kumkvattiristeymä-ryhmä (Kumquat Hybrid Group)


I I  AUSTRALIAN JA UUDEN-GUINEAN KOTOPERÄISET SITRUSKASVIT

1.   Australia, mm. Citrus australasica sormilimetti ja Citrus australis pallerolimetti
2.   Uusi-Guinea, Citrus warburgiana uudenguineanlimetti ja Citrus wintersii papuanlimetti


I I I   KAAKKOIS-AASIAN LUONTAISET SITRUSKASVIT JA VILJELYLAJIKKEET1.     Citrus trifoliata, kolmilehtisitrus (Trifoliate orange)
1.1.  Citrus trifoliata var. monstrosa, lohikäärmesitrus (Flying Dragon)
1.2.  Citrus × insitorum, kolmilehtiappelsiini (Citrange)
1.3.  Citrus × georgiana, kolmilehtikumkvatti (Citrangequat)
1.4.  Citrus × trifoliata, kolmilehtisitrusristeymiä (Trifoliate Hybrid Group)

2.     Alasuku Papeda, mm. Citrus × junos yuzusitruuna ja Citrus hystrix ryppylimetti

3.     Muita alueen sitruskasveja

 

I SYÖTÄVÄT SITRUSKASVIT JA VILJELYLAJIKKEET

Rutaceae, Aurantioideae, Citrus1. Citrus medica L. Rutaceae
/ sukaattisitruuna / Ra, Ko /

’Balady’, ’Brain’, ‘Braverman’, ‘Cedruna’, ‘Diamante’,  ’Halperin’, ’Italian’,’Kivelevitz’, ’Lefkowitz’, ’Mexican’, ’Moroccan’, ’Odorata’, ’Sicilian’, ’Yemen’, ’Yunnan’

-    ’Bajoura’ (Citrus medica ssp. bajoura  Bonavia ex Engl.)
/ myskisukaattisitruuna /

-    ‘Corsican’ (Citrus medica var. dulcis Risso & Poit.)
/ korsikansukaattisitruuna (makeasukaattisitruuna) / Ra /

-    ‘Fingered’ (Citrus medica var. sarcodactylis [Hoola van Nooten] Swingle)
/ sormisukaattisitruuna / Ra / (Buddha’s Hand)

‘Muli’, ‘Xiangyanggo’,
‘Variegata’ kirjosormisukaattisitruuna

-    ‘Etrog’ (Citrus medica var. ethrog Engl., Citrus limonimedica Lush.)
/ etrogsukaattisitruuna /
1.1. Citrus × limon (L.) Osbeck Rutaceae [Citrus medica × (Citrus × aurantium)]
/ sitruuna / Ra, Hu /

‘Berna’, ‘Eureka’, ’Femminello’, ‘Genova’, ‘Interdonato’, ‘Lisbon’, ‘Monachello’, ‘Primofiori’,
‘Santa Teresa’, ‘Villafranca’

ja muut [sukattisitruuna × pomeranssi] risteymät:

-    ’Variegata’
/ kirjositruuna / Ra, Pu /

-    ‘Meyer’ (Citrus meyerii Yu. Tanaka)
/ sileäkuorisitruuna  / Ra, Pu /

-    ‘Volkamer’ (Citrus volkameriana V.Ten. & Pasq.)
/ volkamerinsitruuna / Ra, Pr /

-    ’Indian lime’ (’Palestine lime’) (Citrus limettioides Tanaka)
/ intianlimetti (palestiinanlimetti) / Ra, Pr /          

‘India’, ‘Columbia’, ‘Soh Synteng’, ’Palestine’, ’Mary Ellen’, ’Brazil’

-    ’Lumia’ (Citrus lumia Risso & Poit)
/ lumiasitruuna / Pu /

’Borneo’, ’Balaingue’, ’Bitrouni’, ’Otrodj’

-    ‘Adam’s Apple’ (Citrus aurata Risso ‘Pomum adami’)
/ aataminsitruuna /

-    ‘Ponderosa’ (Citrus pyriformis Hassk.)
/ ponderosasitruuna / Pu /

-    ’Limetta’ (Citrus limetta Risso)
/ välimerenlimetti / Ra /

’Millsweet’, ’Boufarik’, ’Tunisie’, ‘Sarbati’, ’Shah’, ’Marrakech’, ’Lydenbourg’

-    ’Yuzu’ (Citrus junos Siebold ex Tanaka)
/ yuzusitruuna / Ra, Pu /

‘Wangcang’, ‘Xiecheng’, ‘Zhenchen’, ‘Tochikei’, ‘Yamanekei’

-    ’Lemonime’
/ limettisitruuna /

-    sukaattisitruunan Citrus medica L. ja pomeranssin Citrus × aurantium L. risteymiin kuuluu myös
/ bergamotti / Citrus × bergamia Risso, jonka on alempana kohdassa 2.1.Pomeranssiristeymät
1.2. Citrus × jambhiri Lush. Rutaceae / Ra, Hu / [Citrus medica × Citrus reticulata]

/ karheakuorisitruuna / Ra, Pr / (Citrus jambhiri Lush.) (Rough lemon)

’Estes’, ’Milam’, 'McKillop', 'Lockyer'

ja muut [sukaattisitruuna × mandariini] risteymät:

-     ’Vangasay’ (Citrus vangasay Bojer)
/ mauritiuksensitruuna / Ra, Pr /

-    ’Hill lemon’ (’Galgal’) (Citrus pseudolimon Tanaka)
/ himalajansitruuna /

-    ’Canton lemon’ (’Mandarin lime’) (Citrus × limonia Osbeck)
/ kantoninlimetti / Ra /

-    ’Rangpur’ (Citrus × limonia Osbeck var. rangpur)
/ rangpurinlimetti / Ra, Pr /

’Santa Barbara’, ’Tatuatiringa’, ’Rangpur’, ’Borneo’, ’Pook Ling Mung’, ’Javaansche’, ’Bakrai’, ’Sangui’ ja ’Arabie Saoudite’.

-    ’Otaheite’ (Citrus × limonia Osbeck ’Otaheite’)
/ otaheitenlimetti / Hu, Pu /

-    ’Kusaie’ (Citrus × limonia Osbeck ’Kusaie’)
/ kusaienlimetti /

-    ’Lemonange’
/ appelsiinisitruuna /

-    ’Lemandarin’
/ mandariinisitruuna /

-    ’Carabao’ (’Ganjanimma’) (Citrus pennivesiculata [Lush.] Tanaka)  
/ carabaonlimetti /

-    ’Assam’ (’Ada jamir’) (Citrus assamensis S. Dutta & S. C. Bhattach.) 
/ inkiväärilimetti / Ra / (Ginger lime)

-    ‘Winged lime’ (‘Blacktwig’) (Citrus longispina Wester)
/ mustaoksalimetti / Ra /1.3. Citrus × aurantiifolia (Christm.) Swingle Rutaceae,

[Citrus medica × (Citrus × limon) × Citrus micrantha] / [sukaattisitruuna × sitruuna × biasonginpapeda]
/ limetti (meksikonlimetti) / Ra / (Mexican lime, Key lime, West Indian lime)

’Everglade’, ’Palmetto’, ’Yung’, ’West Indian’, ’Kirk’, ’Ballard’, ’Buona Vista’, 'Newell', 'Honolulu'

-    Citrus × latifolia Tanaka ex Yu. Tanaka Rutaceae [limetti (Citrus × aurantiifolia) × sitruuna (Citrus × limon)]
/ persianlimetti (tahitinlimetti) / Ra /  (Persian lime, Tahiti lime)

’Bearss’, ’Idemor’, ’Pond’, ‘Taroudant’, ‘Réunion’

 


2. Citrus maxima (Burm.) Merr. Rutaceae

/ pomelo / Ra /

‘Chandler’, ‘Cocktail’, Cuban Shaddock’, ‘Honey’, ‘Jaffa Red’, ‘Mato Buntan’, ‘Pomelit’, ‘Reinking’, ‘Siamese Sweet’, ‘Tahitian’, ‘Sarawak’, ‘Thong Dee’, ‘Valentine’2.1. Citrus × aurantium L. Rutaceae [C. maxima × C. reticulata]

/ Pomeranssi-ryhmä (Sour Orange Group) / [pomelo × mandariini]
/ pomeranssi (karvasappelsiini), (“hapanappelsiini”) / Ra, Ma, Ko, Pr, Pu

‘African’, ‘Brazilian’, ‘Rubidoux’, ‘Standard’, ‘Oklawaha’, ‘Trabut’

-    ‘Sevillano’(’Agrio de España’, ’Real’, ’Sans épine’)
/ sevillanpomeranssi / Ra /

-    ’Bittersweet’ (Citrus aurantium var. bigaradia Hook, Citrus bigaradia Risso & Poit.)
/ karvasimeläpomeranssi / Ra, Ma, Ko, Pr, Pu /

'Apepu', 'Bittersweet of Florida', ‘Dummet’, ‘Orlando’, 'Paraguay'

-    ‘Bouquetier’
/ tuoksupomeranssi / Ko, Pu /

‘Bouquet’ (‘Bouquet de fleurs’, ‘Riche dépouille’)
’Bouquetier à grandes fleurs’ (‘Bouquet à peau épaisse’)
’Bouquetier de Nice à fleurs doubles’ (‘Bouquetier à fruits plats’)

-    ‘Gou Tou’ (‘Goutoucheng’) (Citrus aurantium var. goutou)
/ goutounpomeranssi / Pr /

-    ‘Chinotto’  (Citrus aurantium var. myrtifolia Ker-Gawl.)
/ kinotto (myrtinlehtipomeranssi) / Ra, Hu, Ko, Pu / (Chinotto, Myrtle-leaved orange)

'Chinotto buxifolia' ('Chinois à feuilles de buis') / puksinlehtikinotto /
'Chinotto crispifolia'                                               /  kurttulehtikinotto /
'Chinotto grande' ('Chinois à grandes feuilles')  / isolehtikinotto /
'Chinotto piccolo'  ('Chinois à petites feuilles')   / pikkulehtikinotto /
   
-    ’Willowleaf’ (Citrus aurantium var. salicifolia)
/ pajunlehtipomeranssi / Pu /

-    ’Variegated’ (Citrus aurantium var.variegata)
/ kirjopomeranssi / Pu / 


Pomeranssiristeymä-ryhmä

-   Citrus × bergamia Risso Rutaceae  (Citrus aurantium ssp. bergamia  [Risso et Poit.] Wight & Arn. ex Engl.) 
[ pomeranssi (Citrus × aurantium) × sukaattisitruuna Citrus medica]
Bergamotti-ryhmä (Bergamot Group)

/ bergamotti / Ko, Lä, Ma /

Yleinenbergamotti-ryhmä (Common Bergamot Group)

'Castagnaro', 'Femminello', 'Fantastico' (‘Inserto’)

Melarosabergamotti-ryhmä  
(Melarosa Bergamot Group)
Torulosabergamotti-ryhmä (Torulosa Bergamot Group)
Piccolabergamotti-ryhmä (Piccola Bergamot Group)
   -    ‘Smooth Flat Seville’  [(Citrus × aurantium) × (Citrus × paradisi)] 
/ australianpomeranssi / Ra, Pr /

-    ‘Kikudaidai’ (Citrus canaliculata Yu. Tanaka)
/ karheakuoripomeranssi / Ra /

-    ’Yama-mikan’ (Citrus intermedia Tanaka) [(Citrus × aurantium) × (Citrus × sinensis)]
/ vuoripomeranssi /

-    ’Karna’ (Citrus karna Raf.) [(Citrus × aurantium) × (Citrus × limon)]
/ karnanpomeranssi / Pr /

’Khatta’, ’Kabbad’

-    ’Kichli’ (’Guntur’) (Citrus maderaspatana Tanaka)
/ gunturinpomeranssi / Ra /

-    ’Miaray’ (Citrus miaray Wester)
/ mindanaonpomeranssi /

-    ‘Natsudaidai’ (‘Natsumikan’) (Citrus natsudaidai Hayata)
/ kesäpomeranssi / Ra, Pu / 

‘Beni Kawano’, ‘Amanatsu’, ‘Natsudaidai’

-    ’Tosu’ (Citrus neoaurantium Tanaka)
/ tosunpomeranssi /

-    ’Zadaidai’ (Citrus rokugatsu Yu. Tanaka)
/ pehmytkuoripomeranssi

-    ’Sanbokan’ (Citrus sulcata Takahashi)
/ paksukaulapomeranssi / Ra / 

-    ’Nanshodaidai’ (Citrus taiwanica Tanaka & Y. Shimada)
/ nanshonpomeranssi / Ra, Pu /
2.2. Citrus × sinensis (L.) Osbeck Rutaceae  [Citrus maxima × Citrus reticulata]

Appelsiini-ryhmä
(Sweet Orange Group) / [pomelo × mandariini]
/ appelsiini / Ra /

‘Ambersweet’,   ‘Hamlin’, ‘ Salustiana’, ‘Berna’, ‘ Jaffa’ (‘Florida Jaffa’),   ‘Shamouti’ (‘Palestine Jaffa’),   ‘Cadenera’, ‘Castellana’, ‘Marss’,  ‘Trovita’, ‘ Parson Brown’, ‘Pineapple’

Valencianappelsiini-ryhmä (Valencia Group)
/ valencianappelsiini /

'Valencia', 'Delta', 'Midknight', 'Campbell',  'Dom João', 'Olinda', 'Cotidian', 'Frost', 'Rhode Red', 'Cutter', 'Harward Late', 'Valencia Late'

Napa-appelsiini-ryhmä (Navel Group) /
/ napa-appelsiini /

’Atwood’, ’Autumn Gold’, ’Barnfield’, ’Chislett’, ’Fisher’, ’Fukumoto’, ’Lane Late’, ’Navelate’, ‘Navelina’, ‘New Hall’, ‘Powell’, ‘Ricalate’, ‘Rohde’, ’Skagg's bonanza’, ‘Thomson’, ’Washington’, ‘Wiffen’, ‘Zimmerman’   

Puoliveriappelsiini-ryhmä (Light Blood Orange Group) /
/ puoliveriappelsiini /

’Cara Cara’, ’Maltaise sanguine’, ’Ruby’, ’Vainiglia Sanguigno’, ’Washington Sanguine’

Veriappelsiini-ryhmä (Blood Orange Group) /
/ veriappelsiini

’Bream Tarocco’, ‘Doble Fina’, ‘Entrefina’, ‘Sanguinello’, ‘Sanguinello Moscato’,
‘Sanguinello Moscato di Cuscunà’, ‘Smith Red Valencia’, ‘Thermal Tarocco’

Tummaveriappelsiini-ryhmä (Deep Blood Orange Group) /
/ tummaveriappelsiini /

’Tarocco’, ’Sanguinelli’ (Spanish Sanguinelli’), ’Moro’

Appelsiiniristeymä-ryhmä (Sweet Orange Hybrid Group)
 [(Citrus × sinensis) × (Citrus × paradisi)]
/ greippiappelsiini /

 ’Chironja’,  ’Poorman orange’, ‘New Zealand Grapefruit’
2.3. Citrus × paradisi Macfad. Rutaceae  [Citrus maxima × (Citrus × sinensis)]

Greippi-ryhmä
(Grapefruit Group) [pomelo × appelsiini]
/ greippi / Ra /

‘Cocktail’, ‘Duncan’, ‘Flame’, ‘Foster’, ‘Henderson Ruby’, ‘Jaffa Sunrise’, ‘Jaffa Sweetie’ ‘Marsh’, ‘Marsh pink’, ‘Thompson pink’, ‘Melogold’, ‘Oroblanco’, ‘Ray Ruby’, ‘Rio Red’,   ‘Star Ruby’, ‘Sunrise’

-    ‘Sweetie’ [Citrus maxima × (Citrus × paradisi)]
/ pomeliini/
2.4. Citrus × nobilis Lour. Rutaceae [(Citrus reticulata × (Citrus × sinensis)]

Tangori-ryhmä
(Tangor Group) [appelsiini × mandariini]
tangori (appelsiinimandariini) / Ra /

‘Afourer’, ‘Ambersweet’, ‘Artounik’, ‘Asco’, ‘Australique’, ‘Cinto’, ‘Dweet’, ‘Ellendale’, ‘Ellendale Beauty’, ‘Ellendale Leng’, ‘Grant, ’Hearne’, ‘Mandora, ‘Mency’, ’Murcott’, ‘Neck’, ‘Or’, ‘Orantanique’, ‘Ormanda’, ‘Orri’, ‘Ortaline’, ‘Ortanique’, ‘Poggio’, ’Savio’, ’Super Malvasio’, ’Tambor’, ’Tankan’, ’Temple’, ’Topaz’, ‘Uruline’, ‘Urunique’, ‘Villa late’, ’Wilking’


Kuningasmandariini-ryhmä (King Group) (Citrus nobilis Loureiro var. nobilis, Citrus nobilis Loureiro var. typica hort.)
/ kuningasmandariini / Ra / (King mandarin)

‘Cambodian’ (‘Geleking’, ‘Yellow King), ‘Japon (du Japon)’, ‘King’ (’King of Siam’, ‘Rodeking’, ‘Som Khing’) ‘Kunenbo’, ‘Oshima’, ‘Guangxi’, ‘Shagan’, ‘Som-Chuk’
2.5. Citrus × tangelo J.W. Ingram & H.E. Moore Rutaceae  [Citrus reticulata × (Citrus × paradisi)] 

Tangelo-ryhmä
(Tangelo Group) [greippi × mandariini]
tangelo (greippimandariini) / Ra /

‘Allspice’, ‘Baygold’, ‘Bishop’, ‘Florida’, ‘Mandalo’, ’Minneola’, ’Nocatee’,’Orlando’, ’Page’, ‘Pearl’, ’Sampson’, ’Seminole’, ‘Siamelo’, ‘Sunrise’, ’Sunshine’, ’Thornton’, ’Triumph’, ’Webber’, ’Wekiwa’, ’Willial’, ‘Williams’, ‘Yalaha’

- ‘UGLI ®’
/ rumeliini /  (Ugli Fruit)


 
3. Citrus reticulata Blanco Rutaceae /
/ mandariini / Ra /
 

3.1. Mandariini-ryhmä / (Mandarin Group)

(Sisältää mandariinit, tangeriinit ja niiden risteymät sekä kaikki mandariinin pienihedelmäiset lähisukulaiset.)
mandariini / Ra /

’Antillean’, ’Beauty’, ’Changsha’, ‘Daisy’, ’Dancy’, ‘Encore’, ‘Fairchild’, ‘Fortune’, ‘Fremont’, ‘Fuzhu’, ’Gold Nugget’, ’Kara’, ’Kinnow’, ’Lee’, ’Nova’, ’Osceola’, ’Page’, ’Pixie’, ’Ponkan (Suntara)’, ’Redskin’ (’Du Cap’), ’Robinson’, ‘Sanguigno’ (’Trabut’),   ‘Shasta Gold™’, ‘Swatow’ (’Vermillion’), ’Tahoe Gold™’, ’Yosemite Gold™’

-  ‘Sour mandarin’ Citrus sunki Tanaka (Citrus reticulata var. austera Swingle)
/ hapanmandariini / Ko, Pu, Pr /

-  ‘Cleopatra’ (Citrus reshni Tanaka)
/ kleopatranmandariini / Ra, Pr /

-  ‘Shekwasha’ (Citrus depressa Hayata) 
/ litteämandariini / Ra, Pr / 

-  ‘Nasnaran’ (Citrus amblycarpa [Hassk.] Ochse)
/ nasnaranmandariini / Ra /

-  ’Kishu’ (Citrus kinokuni Tanaka)
/ kishumandariini / Ra /

’Mukakukishu’, 'Hirakishu', 'Kishu', ’Mohachi’, 
'Nan feng mi chu' ('Nanfeng'), 'Donghuamiju', 'Kinokuni', 'Shiju'
'Vietnam', 'Seedless Kishu'

-  ‘Kokni’ (Citrus lycopersicaeformis Tanaka)
/ kokninmandariini /
 
-  ‘Timkat’  (Citrus oleocarpa Tanaka)
/ timkatmandariini /

-  ’Tachibana’ (Citrus tachibana [Makino] Tanaka)
/ tachibananmandariini / Lv /
3.2. Klementiini-ryhmä  (Citrus × clementina Tanaka) (Clementine Group) [(Citrus × deliciosa) × (Citrus × sinensis 'Comuna')]   [välimerenmandariini × appelsiini 'Comuna']

/ klementiini / Ra /

’Alberina’, ‘Algerian’, ‘Arrufatina’, ’Basol’, ’Beatriz de Anna’, ’Capola’, ‘Caffin’, ‘Carte noir’, ‘Clemenpons’, ’Clemenlate’, ’Clemenrubi’, ’Clemensoon’, ‘Clementard’, ‘Clemenules’,  ’Clemenval’, ‘Corsica’, ’Cultifort’, ‘Esbal’, ‘Fina’, ‘Fina Sodea’, ‘Hernandina’, ’Loretina’, ‘Marisol’,  ‘Monreal’,  ‘Nour’, ’Nulessin’, ’Orogrande’, ’Orogros’, ‘Oronules’, ‘Oroval’, ’Sando’, ‘Sidi Aissa’


3.3. Satsuma-ryhmä  (Citrus × unshiu Marcow) (Satsuma Group)

/ satsuma / Ra /

’Aguzdera’, ‘Aoshima’, ‘Armstrong’, ‘Dart North’, ‘Dart South’, ‘Dobashi Beni’, ’Iwasaki’, ‘Kawano’, ‘Kimbrough’,  ‘Kuno’, ‘Lange’, ‘McEwen’, ‘Miho’,  ‘Miyagawa’, ‘Nepolitana’,  ‘Okitsu’,  ‘Owari’,  ‘Seto’, ‘Silverhill’,  ‘Xie Shan’3.4. Välimerenmandariini-ryhmä  (Citrus × deliciosa Tenore, Citrus salicifolia Raf.) (Willowleaf Group)

/ välimerenmandariini / Ra /

'Avana', 'Chios', 'Emperor', 'Montegrina', 'Natal', 'Willowleaf', 'Tardivo di Ciaculli'
   

 

4.
Citrus japonica Thunb.
(Fortunella Swingle)  Rutaceae

/ kumkvatti / Ra, Hu /

Kaikki kumkvatit luetaan viljelylajikkeina lajiin Citrus japonica.4.1.Pyöreäkumkvatti-ryhmä (Round Kumquat Group)

-    ’Malayan’ (Fortunella polyandra [Ridl.] Tanaka) 
/ pitkälehtikumkvatti / Hu,Pu / (Malayan Kumquat)

-    ’Marumi’ (Fortunella japonica [Thunb.] Swingle)  
/ pallerokumkvatti ("pallerofortunella") / Ra, Hu, Pu /  (Round Kumquat)

-    ’Meiwa’ (Fortunella crassifolia Swingle) 
/ makeakumkvatti / Ra, Pu  / (Large Round Kumquat)

-    ’Hongkong’ (Fortunella hindsii [Champ. ex Benth.] Swingle)
/ pikkukumkvatti ("pikkufortunella") / Pu /  (Hongkong Kumquat)


4.2. Soikeakumkvatti-ryhmä (Oval Kumquat Group)

-   ’Nagami’ (Fortunella margarita [Lour.] Swingle)
/ soikeakumkvatti (”soikkofortunella”) / Ra, Hu / (Oval Kumquat)

        ’Nordmann Seedless’, ’Centennial Variegated’

-    ’Fukushu’ (Fortunella obovata Tanaka)
/ puikeakumkvatti / Ra, Hu, Pu / (Changshou Kumquat)
4.3. Kumkvattiristeymä-ryhmä (Kumquat Hybrid Group)

-    Citrus × microcarpa Bunge ( ×Citrofortunella microcarpa [Bunge] Wijnands), 
[soikeakumkvatti Citrus japonica 'Nagami' × hapanmandariini Citrus sunki
/ hapankvatti (kalamondiini), (”kääpiösitrus”, ”kumkvatti”) / Ra, Pr /  (Calamondin)

 ‘Tiger’, ‘Shikinari’ / Ra /
 ’Peters’, ’Variegata’ / kirjolehtihapankvatti / Pu /

-    Citrus × oliveri Mabb. [(Citrus × microcarpa Bunge) × Citrus australasica F. Mueller]
[hapankvatti × sormilimetti]
/ sormihapankvatti (sormikalamondiini ) / Ra / (Faustrimedin)

‘Australian Sunrise Lime’
/ rusolimetti / Ra /

-    Citrus × georgiana Mabb. [Citrus japonica Thunb. ‘Nagami’ × (Citrus × insitorum  Mabb.)]
[soikeakumkvatti × kolmilehtiappelsiini]
/ kolmilehtikumkvatti / Ra, Pr / (Citrangequat)

 ‘Sinton’, ’Telfair’ / Pr, Pu /
 ‘Thomasville’ / Ra /

-    Citrus × floridana (J. Ingram & H. Moore) Mabb. (×Citrofortunella floridana J. Ingram & H. Moore)
[(Citrus × aurantiifolia) × Citrus japonica Thunb.]  [limetti × soikeakumkvatti]
/ limekvatti / (“pikkulimetti”) / Ra, Hu, Pu / (Limequat)

‘Eustis’, [Citrus japonica Thunb. ‘Marumi’ × (Citrus × aurantiifolia)]
‘Lakeland’, [Citrus japonica Thunb. ‘Marumi’ × (Citrus × aurantiifolia)]
‘Tavares’ [Citrus japonica Thunb. ’Nagami’ × (Citrus × aurantiifolia)]Muita kumkvattiristeymiä

-    ‘Indio’ / [Citrus japonica Thunb. ‘Nagami’ × Citrus reticulata sp.] 
/ mandariinikvatti / Ra / (Mandarinquat)

-     'Sunquat' [Citrus japonica Thunb. sp. × (Citrus × clementina)]
/ klementiinikvatti / Ra /  ("Lemonquat")

‘Rio Grande Valley’, 'Kucle'

-    ‘Nippon’ [Citrus japonica Thunb. ‘Meiwa’ × (Citrus × unshiu sp.)] 
/ satsumakvatti / Ra / (Orangequat ! )

-    ‘Faustrime’ [Citrus australasica × (Citrus × floridana) (J. Ingram & H. Moore) Mabb.]
[sormilimetti × limekvatti]
/ sormilimekvatti / Ra /


 


 


 
 I I   AUSTRALIAN JA UUDEN-GUINEAN KOTOPERÄISET SITRUSKASVIT
 
Australia

-    Citrus inodora  F.M. Bailey (Microcitrus inodora [F.M. Bailey] Swingle)
/ russelinlimetti / Lv /  (Russel River lime)

-    Citrus inodora F.M Bailey var. maideniana (Microcitrus maideniana [Domin.] Swingle)
/ maideninlimetti / Lv / (Maiden’s Australian Wild lime)
 
-    Citrus garrawayae F.M. Bailey (Microcitrus garrawayae [F.M. Bailey] Swingle)
/ garrawaynlimetti / Lv /  (Mount White lime)

-    Citrus australasica F. Mueller (Microcitrus australasica [F. Mueller] Swingle)
/ sormilimetti / Lv, Ra / (Finger lime)

'Blunobia Pink Crystal', 'Blunobia Red Blush', 'Byron Sunrise', 'Durhams Emerald',
'Jali Red', Mia Rose', 'Pink Ice'

-    Citrus australasica var. sanguinea F.M.Bailey
/ punasormilimetti / Lv, Ra /

‘Australian Blood Lime’ [Citrus australasica var. sanguinea × (Citrus × jambihiri ‘Rangpur’)]
[punasormilimetti × rangpurinlimetti]
/ australianverilimetti / Ra /

-    Citrus × oliveri Mabb. [Citrus australasica F. Mueller  × (Citrus × microcarpa Bunge)]   
[sormilimetti × hapankvatti]
/ sormihapankvatti (sormikalamondiini) / Ra / (Faustrimedin)

‘Australian Sunrise Lime’
/ rusolimetti / Ra /

-    ‘Faustrime’ [Citrus australasica × (Citrus × floridana) (J. Ingram & H. Moore) Mabb.]
[sormilimetti × limekvatti]
/ sormilimekvatti / Ra /

-    Citrus australis (Mudie) Planchon (Microcitrus australis [Mudie] Swingle)
/ pallerolimetti / Lv, Ra / (Round lime)

-    Citrus × virgata Mabb. [Citrus australasica × Citrus australis],
/ sydneynlimetti / Pu / (Sydney hybrid)

-    Citrus gracilis Mabb. / kakadulimetti / Lv / (Humpty Doo Lime, Kakadu Lime)

-    Citrus glauca (Lindley) Burkill (Eremocitrus glauca (Lindlay) Swingle)
/ aavikkolimetti / Lv / (Australian desert lime) 

‘Outback Lime’ / Ra /

-    ‘Eremolemon’ [Citrus glauca × (Citrus × limon ’Meyer’)]
/ aavikkositruuna / Ra / (Eremolemon)Uusi-Guinea

-    Citrus warburgiana F.M. Bailey (Microcitrus warburgiana [F.M. Bailey] Tanaka) 
/ uudenguineanlimetti / Lv / (New Guinea Wild Lime)

-    Citrus wintersii Mabb. (Microcitrus papuana Winters)
/ papuanlimetti / Lv / (Brown River fingerlime, Papuan wild lime)

 


 
III KAAKKOIS-AASIAN LUONTAISIA SITRUSKASVEJA JA VILJELYLAJIKKEITA
 


1. Citrus trifoliata L. (Poncirus trifoliata Raf.)   

/ kolmilehtisitrus / Pu, Pr / (Trifoliate orange)

 ‘Rubidoux’, ’English Large’


1.1. Citrus trifoliata var. monstrosa T. Itô (Poncirus trifoliata var. monstrosa [T. Itô] Swingle)

/ lohikäärmesitrus / Pu / (Flying Dragon)


1.2. Citrus × insitorum Mabb. Citroncirus webberii J. Ingram & H.E. Moore) [Citrus trifoliata × (Citrus × sinensis)]

[kolmilehtisitrus × appelsiini]
/ kolmilehtiappelsiini / Ra, Pr, Pu /  (Citrange)

’Benton’, ’C-35’, ’Carrizo’, ’Morton’, ’Rusk’, 'Spaneet', ’Troyer’, ’Willits’,


1.3. Citrus × georgiana Mabb. [(Citrus × insitorum Mabb.) × Citrus japonica ‘Nagami’]

[kolmilehtiappelsiini × soikeakumkvatti]
/ kolmilehtikumkvatti / Ra, Pr /  (Citrangequat)

‘Sinton’, ’Telfair’, / Pr, Pu /
’Thomasville’ / Ra /


1.4 Citrus × trifoliata L.  Kolmilehtiristeymä-ryhmä 

-   ’Citrandarin’ (Tanaka) [C. trifoliata × C. reticulata]
[kolmilehtisitrus × mandariini]
/ kolmilehtimandariini / Pu, Pr /

-   ’Citremon’ (Tanaka ) [C. trifoliata × (C. × limon)]
[kolmilehtisitrus × sitruuna]
/ kolmilehtisitruuna / Pu /

-   ’Citrumelo’ (Tanaka) [C. trifoliata × (C. × paradisi)] 
[kolmilehtisitrus × greippi]
/ kolmilehtigreippi / Pr, Pu /

’Dunstan’, ’Sacator’, ’Swingle’

-   ’Citradia’ (Tanaka) [C. trifoliata × C. aurantium]
[kolmilehtisitrus × pomeranssi]
/ kolmilehtipomeranssi / Pu /

-   ’Citraldin’ [C. trifoliata × (C. × microcarpa)]
[kolmilehtisitrus × hapankvatti]
/ kolmilehtihapankvatti / Pu /

-   ’Citrangedin’ [(Cinsitorum) × (C. × microcarpa)]
[kolmilehtiappelsiini × hapankvatti]
/ kolmilehtiappelsiinikvatti / Ra /
2.   Alasuku Papeda

/ papeda / Ra, Ko, Lv, Lä, Pu, Pr /

-    Citrus cavaleriei H. Léveillé ex Cavalerie (Citrus ichangensis Swingle)
/ ichanginpapeda / Lv, Pu, Pr / (Ichang papeda)

‘Ichang lemon’ [C. cavaleriei × C. maxima sp.]
/ ichanginsitruuna / Ko, Pr, Pu, Ra /

-    Citrus × webberii Wester  [C. cavaleriei × Citrus sunki Tanaka]
/ kalpinpapeda / Ra / (Kalpi papeda)

-    Citrus × junos Siebold ex Tanaka [C. cavaleriei × Citrus sunki Tanaka]
/ yuzusitruuna / Ra, Ma, Pr / (Yuzu lemon)

‘Wangcang’, ‘Xiecheng’, ‘Zhenchen’, ‘Tochikei’, ‘Yamanekei’

-    Citrus × sudachi hort. ex Shirai [C. cavaleriei × Citrus sunki Tanaka]
/ sudachipapeda / Ra, Lä, Ma / (Sudachi papeda)

‘Mushi’, ‘Yuukaku’, ‘Yushi’

-    Citrus yuko hort. ex Tanaka [C. cavaleriei × Citrus sunki Tanaka]
/ yukositruuna / Lv, Ra, Ma / (Yuko)

-    Citrus sphaerocarpa hort. ex Tanaka
/ kabosupapeda / Ra / (Kabosu papeda)

-    Citrus latipes (Swingle) Tanaka
/ khasinpapeda / Lv / (Khasi papeda)

-    Citrus micrantha Wester
/ biasonginpapeda / Ko / (Small-flowered papeda, Biasong)

-    Citrus micrantha var. microcarpa Wester 
/ pikkupapeda / Ko, Lä / (Small-fruited papeda, Samuyao)

-    Citrus celebica Koord.
/ celebesinpapeda / Lv / (Celebes papeda)

-    Citrus macrophylla Wester
/ cebunpapeda / Lv, Pr / (Alemow)

-    Citrus macroptera Montr.
/  melanesianpapeda / Ra, Ko / (Melanesian papeda)

‘Harebo’, ‘Sat-kara’, ’Melanesia’

-    Citrus macroptera var. kerrii Swingle
/ kerrinpapeda / Lv / (Kerr’s papeda)

-    Citrus macroptera var. annamensis Tanaka
/ annaminpapeda / Ra / (Annam papeda)

-    Citrus hystrix DC.
/ ryppylimetti (kafferilimetti) / Ra, Lä, Ma / (Kaffir lime, Mauritius papeda)

’Moheli’, ’Kindia’, 'Na Thang’3. Alueen luonnonvaraisia sitruspuita, jotka eivät sisälly aiempiin ryhmiin:

-    Citrus halimii B.C. Stone
/ haliminsitrus / Lv, Ra /

'Mountain'

-    Citrus indica Tanaka
/ intiansitrus / Lv /

 
LÄHDELUETTELO JA KIRJALLISUUS

LÄHDELUETTELO

A classification for edible Citrus (Rutaceae)
D.J. Mabberley,  Rijksherbarium, University of Leiden, Netherlands and
Royal Botanic Gardens, Mrs Macquaries Road, Sydney, NSW 2000, Australia, 1997 Telopea7(2):167-172.   http://www.rbgsyd.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/73216/Tel7Mab167.pdf
  
Australian Citreae with notes on other Aurantioideae (Rutaceae)
Mabberley, D.J. Rijksherbarium, University of Leiden, Netherlands and Royal Botanic Gardens,
Mrs Macquaries Road, Sydney, NSW 2000, Australia, 1998 Telopea 7(4):333-344.
http://www.rbgsyd.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/73236/Tel7Mab333.pdf

CITRUS Linnaeus, Sp. Pl. 2:782. 1753
Zhang Dianxiang, David J. Mabberley, 2008 Fl. China 11: 90-9
http://flora.huh.harvard.edu/china/PDF/PDF11/Citrus.pdf

RFLP ANALYSIS OF THE ORIGIN OF CITRUS BERGAMIA, CITRUS JAMBHIRI, AND CITRUS LIMONIA. Federici, C.T., Roose, M.L. and Scora, R.W. 2000. Acta Hort. (ISHS) 535:55-64
http://www.actahort.org/books/535/535_6.htm

Citrus phylogeny and genetic origin of important species as investigated by molecular markers
E. Nicolosi, Z. N. Deng, A. Gentile, S. La Malfa, G. Continella and E. Tribulato
Istituto di Coltivazioni arboree, University of Catania, Italy. Theor. Appl. Genet. (2000) 100:1155-1166
http://www.springerlink.com/content/tjggcl5wyyu6l69d/

A new clementine for Corsica. INRA Research Unit on the Genetics and Ecophysiology of Citrus. Corsica Research Centre. Press release 14.12.2005.
http://www.international.inra.fr/press/a_new_clementine_for_corsica

Citrus halimii B.C. Stone, Plant of the month February 2005, Office of the Forest Herbarium, Thailand.
http://www.dnp.go.th/botany/Web_Plant/plantdetail.aspx?monthno=200502&smonthname=Febuary

CHEMICAL CONSTITUENTS OF ESSENTIAL OILS FROM THE RUTACEAE FAMILY
M. A. Nor Azah, J. Abdul Majid, S. Abu Said , M. Z. Zaridah & Z. Mohd. Faridz
Forest Research Institute Malaysia (FRIM)
http://info.frim.gov.my/cfdocs/infocenter/highlight/IRPA_2005/Pg%20152-155.pdf

Molecular characterization and genetic diversity among Japanese acid citrus (Citrus spp.) based on RAPD markers  A. Asadi Abkenar and S. Isshiki 2002. Laboratory of Biotechnology and Plant Breeding, Saga University, Japan. Journal of Horticultural Science & Biotechnology (2003) 78 (1) 108-112
http://www.citrusvariety.ucr.edu/citrus/documents/JapaneseAcidCitrus.pdf

Native Australian Citrus - wild species, cultivars and hybrids
Primary Industries and Resources, Government of South Australia (PIRSA) FS No: 7/03
http://www.ausbushfoods.com/new/upload/factsheets/ancitrus.pdf

Holdings of the University of California, Riverside, Citrus Variety Collection (CVC)
http://www.citrusvariety.ucr.edu/collection/holdings.pdf

Répartition des variétés par espèces, Station de recherche agronomique, INRA, Corse
http://corsica.corse.inra.fr/sra/html0.htm

Détails des variétés par espèces, Station de recherche agronomique, INRA, Corse
http://corsica.corse.inra.fr/sra/html1.htm


KIRJALLISUUS

Alanko, Räty (toim.) 2004 Viljelykasvien nimistö, Puutarhaliiton julkaisuja nro 328.

Cottin, R. 2002 Citrus of the World, A citrus directory, SRA - INRA - CIRAD, Ranska

Courboulex, Michel 2004 Les Agrumes, Rustica éditions 2010, 120 s.

Gallesio, Giorgio 1811 Traité du Citrus, 364 s.

Hodgson, Robert Willard. Horticultural Varieties of Citrus.
Teoksessa: Reuther, W. et al. 1967 s. 431-591.

Mabberley, D.J. 1997 The Plant-Book, Second edition, Oxford University Press, UK, 858 s.
    - 2008 The Plant-Book, Third edition, Cambridge University Press, UK, 1037 s.

McPhee, John 1966 Oranges, Third edition 1994, The Noonday Press, New York. 149 s.

Morton, Julia F. 1987 Fruits of Warm Climates, Florida Flair Books, USA, 505 s.

Page, Martin 2008 Growing Citrus, Timber Press, London, 192 s.

Reuther, W., Webber, H.J., Batchelor, L.D. (toim.) 1967 The Citrus Industry, 
Volume 1: History, World Distribution, Botany and Varieties. University of California Press.

Risso, J.A. & Poiteau P.A. 1818 Histoire naturelle des orangers, 280 s.

Saunt, James 2000 Citrus Varieties of the World,  Second edition, Sinclair UK 160 s.

Swingle, Walter T. & Reece, Philip C. The Botany of Citrus and Its Wild Relatives.
Teoksessa: Reuther, W. et al. 1967 s 190 - 430.

Volkamer, Johann 1708 Nürnbergische Hesperides, 282 s.

Wardowski, W.F., Nagy, S., Grierson, W. (toim.)1986 Fresh Citrus Fruits, Macmillan, UK


Sitruskasvien suomenkielinen nimistö on ladattavissa sekä Word että PDF tiedostoina:
  Sitruskasvien suomenkieliset nimet (207 KB)  Sitruskasvien suomenkieliset nimet (280 KB)   


Jorma Koskinen


Nimistö on valmistunut huhtikuussa 2009
Päivitetty 10.4.2011


Lähetä sähköpostia Sitrussivuille

Sitrussivut

Citrus Pages

   
Jaa


Sivu luotu 4.1.2010
Päivitetty 10.4.2011

http://citruspages.free.fr/nimet.html